600-lecie Lubyczy Królewskiej – wykład Zdzisława Pizuna

Już dziś zapraszamy na pierwszy wykład regionalisty Zdzisława Pizuna pt. „600-lat Lubyczy Królewskiej”, który odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w Dużej Świetlicy. Treścią wykładu będą rozważania historyczne na temat początków Lubyczy Królewskiej. Usłyszymy o wczesnośredniowiecznym grodzisku zwanym horodyszczem, lokacji wsi Lubicz na prawie wołoskim, wołoskich braciach – Jakubie i Miczce, dokumencie księcia mazowieckiego i bełskiego Siemowita IV z 15 czerwca 1422 r., transumpcie króla Zygmunta Augusta z 20 kwietnia 1554 r., wsi Lubyczy i kniaziostwie lubyckim jako odrębnych jednostkach prawnych, statusie prawnym kniaziów lubyckich oraz obronie ich praw do dziedzicznej ziemi i wolności nadanych w przywileju.

Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2023 Lubycza Czyta