Otwarcie Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Już od 1 czerwca zapraszamy do Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach. W związku z sytuacją rozwijającej się epidemii zamieszczamy regulamin jego zwiedzania. Muzeum będzie czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10.00 d0 14.00.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem  http://lubyczaczyta.pl/muzeum-skamienialych-drzew/

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu Zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu wprowadzenie zasad, które pozwolą gościom Muzeum na spokojnie i bezpieczne zwiedzanie udostępnionych ekspozycji.

Regulamin zawiera wymagania związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Wymagania te zostały uzgodnione z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

 1. W muzeum obowiązuje wyłącznie samodzielne zwiedzanie. Muzeum nie zapewnia przewodnika.
 2. Zwiedzanie Muzeum odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-14.00.
 3. Zwiedzanie Muzeum w sobotę może być możliwe wyłącznie po kontakcie telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr telefonu 509 207 465.
 4. W muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób zwiedzających.
 5. Poruszając się po obiektach Muzeum zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu 2 metrów od innych osób, z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie. Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 6. Zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka, które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to stan zdrowia.
 7. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce, płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 8. Zwiedzanie grupowe zostaje zawieszone do odwołania.
 9. Sale ekspozycyjne są częściowo wyłączone ze zwiedzania.
 10. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym ograniczenia liczebności zwiedzających jednocześnie dany obiekt.
 11. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoba naruszająca Regulamin zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania w/w zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 14. Na terenie Muzeum zabrania się:
 • dotykania eksponatów;
 • jedzenia i picia;
 • palenia tytoniu w tym e-papierosów;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
 • korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
 • profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2022 Lubycza Czyta